Bona
Specializace na výrobu membránových filtračních a separačních zařízení, organických membrán, membrán z dutých vláken, trubicových keramických membrán, deskových keramických membrán, separačních a čisticích plniv.A poskytovat technické služby související s chromatografickou separací a čištěním.

Membránové prvky

 • Flat Ceramic Membrane

  Plochá keramická membrána

  Plochá keramická membrána je přesný filtrační materiál vyrobený z oxidu hlinitého, zirkonu, oxidu titaničitého a dalších anorganických materiálů slinovaných při vysoké teplotě.Nosná vrstva, přechodová vrstva a separační vrstva mají porézní strukturu a jsou distribuovány v gradientní asymetrii.Ploché keramické membrány lze použít v procesech separace, čiření, čištění, koncentrace, sterilizace, odsolování atd.

 • Tubular Ceramic Membrane elements

  Trubkové keramické membránové prvky

  Trubková keramická membrána je přesný filtrační materiál vyrobený z oxidu hlinitého, zirkonu, oxidu titaničitého a dalších anorganických materiálů slinovaných při vysoké teplotě.Nosná vrstva, přechodová vrstva a separační vrstva mají porézní strukturu a jsou distribuovány v gradientní asymetrii.Trubkové keramické membrány lze použít při separaci kapalin a pevných látek;separace oleje a vody;separace kapalin (zejména pro filtraci potravinářského a nápojového průmyslu, Biofarm, chemický a petrochemický průmysl a těžební průmysl).

 • Hollow Fiber Membrane elements

  Membránové prvky z dutých vláken

  Membrána z dutého vlákna je druh asymetrické membrány ve tvaru vlákna se samonosnou funkcí.Stěna membránové trubice je pokryta mikropóry, které mohou zachytávat látky s různou molekulovou hmotností a MWCO může dosahovat tisíců až stovek tisíc.Surová voda proudí pod tlakem vně nebo uvnitř membrány z dutých vláken a vytváří typ vnějšího tlaku a typ vnitřního tlaku.

 • Microfiltration membrane

  Mikrofiltrační membrána

  Mikrofiltrační membrána obecně označuje filtrační membránu s filtračním otvorem 0,1-1 mikronu.Mikrofiltrační membrána může zachytit částice mezi 0,1-1 mikronu.Mikrofiltrační membrána umožňuje průchod makromolekul a rozpuštěných pevných látek (anorganických solí), ale zachycuje suspendované pevné látky, bakterie, makromolekulární koloidy a další látky.

 • Nanofiltration Membrane elements

  Nanofiltrační Membránové prvky

  Rozsah MWCO nanofiltrační membrány je mezi membránou pro reverzní osmózu a ultrafiltrační membránou, asi 200-800 Daltonů.

  Charakteristiky záchytu: přednostně jsou zachycovány dvojmocné a vícemocné anionty a rychlost záchytu jednomocných iontů souvisí s koncentrací a složením napájecího roztoku.Nanofiltrace se obecně používá k odstranění organických látek a pigmentů v povrchových vodách, tvrdosti v podzemních vodách a částečnému odstranění rozpuštěné soli.Používá se pro extrakci a koncentraci materiálu v potravinářské a biomedicínské výrobě.

 • Reverse osmosis membrane elements

  Membránové prvky s reverzní osmózou

  Membrána reverzní osmózy je základní složkou reverzní osmózy.Jde o jakousi umělou simulovanou biologickou polopropustnou membránu s určitými vlastnostmi.Dokáže zachytit látky větší než 0,0001 mikronu.Jedná se o velmi jemný membránový separační produkt.Dokáže účinně zachytit všechny rozpuštěné soli a organické látky s molekulovou hmotností větší než 100 a umožnit průchod vody.

 • Ultrafiltration Membrane elements

  Ultrafiltrační membránové prvky

  Ultrafiltrační membrána je druh mikroporézní filtrační membrány se specifikací velikosti pórů a jmenovitým rozsahem velikosti pórů menším než 0,01 mikronu.Cílové produkty s různou molekulovou hmotností lze oddělit, aby se dosáhlo účelu odbarvení, odstranění nečistot a klasifikace produktu.